Đăng ký 4G Vina

Gói Alozone ngày

GÓI Yourtv

Miễn phí Data 3G/4G dung lượng không giới hạn xem phim và video giải trí tại http://yourtv.vn.
Khuyến mại ngày đầu tiên. Sau KM 6000đ/ngày
Soạn: DK3Gửi 9848
ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC 4G

GÓI Yourtv

Miễn phí Data 3G/4G dung lượng không giới hạn xem phim và video giải trí tại http://yourtv.vn.
Khuyến mại ngày đầu tiên. Sau KM 6000đ/ngày
Soạn: DK3Gửi 9848
ĐĂNG KÝ

GÓI BIG200

22GB
200.000đ/ 30 ngày
Soạn: DATA34 BIG200 Gửi 1543
ĐĂNG KÝ

GÓI BIG70

4.8GB
70.000đ/ 30 ngày
Soạn: DATA34 BIG70 Gửi 1543
ĐĂNG KÝ

GÓI BIG90

7GB
90.000đ/ 30 ngày
Soạn: DATA34 BIG90 Gửi 1543
ĐĂNG KÝ

GÓI BIG120

12GB
120.000đ/ 30 ngày
Soạn: DATA34 BIG120 Gửi 1543
ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC 3G

GÓI Yourtv

Miễn phí Data 3G/4G dung lượng không giới hạn xem phim và video giải trí tại http://yourtv.vn.
Khuyến mại ngày đầu tiên. Sau KM 6000đ/ngày
Soạn: DK3Gửi 9848
ĐĂNG KÝ

GÓI MAX200

15GB
200.000đ/ 30 ngày
Soạn: DATA34 MAX200 Gửi 1543
ĐĂNG KÝ

GÓI M50

1.2GB
50.000đ/ 30 ngày
Soạn: DATA34 M50 Gửi 1543
ĐĂNG KÝ

GÓI MAX

3.8GB
70.000đ/ 30 ngày
Soạn: DATA34 MAX Gửi 1543
ĐĂNG KÝ

GÓI MAX100

5.8GB
100.000đ/ 30 ngày
Soạn: DATA34 MAX100 Gửi 1543
ĐĂNG KÝ

Hỗ trợ và dịch vụ